Brief Kamer

Vastgestelde afspraken parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening OOM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM(2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272 (Kamerstuk 34482, nr. 1)

Download Download

Indieners