Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid