Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
GrKÖ 2
GrBvK 2
PvdD 2
Klein 1
50PLUS 1
Houwers 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34479-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34479-5 Verslag

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Voorstel van wet

34479-2 Voorstel van wet

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Koninklijke boodschap

34479-1 Koninklijke boodschap

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State

34479 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34479-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34479)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34 479)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven