Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32 637, nr. 238)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A. Vermeij, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

21501-32-920 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2016, over de Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 april 2016

Indiener R.A. Vermeij, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Brief regering

32637-238 Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Brief regering

21501-32-902 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016

Indiener M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 april 2016

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00