EU-voorstel : EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn COM (2016) 128 (Engelstalige versie)

Download

Indieners

  • Indiener
    Europese Commissie, Organisatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Minister SZW - verzoek binnen 3 weken BNC-fiche herziening detacheringsrichtlijn

Indiener H.J. Post, griffier