Statenpassage

Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34412-7 Nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34412, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d.27 mei 2016)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34412-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34412-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34412-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34412-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34412-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34412 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45