Motie : Motie van de leden Bisschop en Rog over een wettelijke verplichting inzake doorzettingsmacht

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 58
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrKÖ 2
PvdD 2
GrBvK 2
Tegen
VVD 40
PvdA 36
PVV 12
Van Vliet 1
Houwers 1
50PLUS 1
Niet deelgenomen
Klein 1
Naar boven