Motie : Motie van de leden Siderius en Bruins over een budget van €4.000 per ernstig meervoudig beperkte leerling

Download

Indieners

  • Indiener
    T.E. Siderius, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 54
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
GrBvK 2
PvdD 2
GrKÖ 2
Tegen
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
SGP 3
Houwers 1
50PLUS 1
Van Vliet 1
Niet deelgenomen
Klein 1
Naar boven