Motie : Motie van de leden Van Meenen en Siderius over scholen voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking die geen diplomagericht onderwijs aanbieden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 70
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
PvdD 2
GrBvK 2
GrKÖ 2
Tegen
VVD 40
PvdA 36
50PLUS 1
Houwers 1
Van Vliet 1
Niet deelgenomen
Klein 1
Naar boven