Amendement

Amendement van de leden Bruins Slot en Bergkamp ter vervanging van nr. 26 waarmee het concept 'gewaarborgde hulp' zoals ontwikkeld onder de Wlz in de Zvw geïntroduceerd wordt

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1