Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars