Statenpassage

Position paper : Position paper UvA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) d.d. 15 december 2016

Download