Brief commissie aan bewindspersoon : Aan minister Defensie - Verzoek om toestemming om medewerker Defensie uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Wiv d.d. 15 december 2016

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34588, eindtekst

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Bijgewerkte tekst

34588, bijgewerkt t/m nr. 19 (NvW d.d. 18 januari 2017)

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Nota van wijziging

34588-19 Nota van wijziging

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34588-18 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34588-17 Verslag

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers van BZK, Defensie, V&J en de MP - Verzoek toestemming ambtelijke briefing inzake Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (TK 34588)

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State

34588 Advies afdeling advisering Raad van State inzake Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Koninklijke boodschap

34588-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34588-4 Advies afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34588-2 Voorstel van wet

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20