Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34607-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34607-7 Nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34607, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 27 januari 2017)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34607-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34607-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34607-2 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34607 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34607-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35