Motie : Motie van de leden Kooiman en Voordewind over het hanteren van de vastgestelde tarieven voor de inkoop van pleegzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10