Brief Algemene Rekenkamer
Verbetering verantwoording en begroting

Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording"

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording