Motie : Motie van het lid Van Weyenberg over evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45