Motie
Uitvoering Wet raadgevend referendum

Motie van het lid Van Bommel c.s. over zo spoedig mogelijk indienen van een intrekkingswet

Download Download

Ondertekenaars