Brief commissie aan bewindspersoon : Aan min BuHa-OS verzoek de Kamer de toegezegde brief niet medio april maar reeds eind maart te doen toekomen.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34300-XVII-59 Informatie over toezending van een brief over het beter inzichtelijk maken van beschikbare informatie over doelen en resultaten van ontwikkelingssamenwerking

Indiener E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00