Motie : Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Download

Indieners

  • Indiener
    H.J.M. Leenders, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 78
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (34 300-XIII) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00