Motie : Motie van het lid Van Raak c.s. over een fonds voor de wetenschappelijke uitwerking en presentatie van archeologische ontdekkingen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A. Pechtold, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting OCW 2016, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 300-VIII) (Korte heropening)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30
Naar boven