Inbreng verslag schriftelijk overleg
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Inbreng van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288, nr. 434)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

08-04-2016
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

09-02-2016
34251-89Derde nota van wijziging

19-01-2016
34251-15Tweede nota van wijziging

12-11-2015
34251-6Nota naar aanleiding van het verslag

12-11-2015
34251-7Nota van wijziging

06-10-2015
34251-5Verslag

09-07-2015
34251-3Memorie van toelichting

20-04-2015
31288-434Rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs