Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek spoedige reactie op het rapport ‘Mass surveillance’ van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Verzoek D66-fractie tbv procedurevergadering spoedige kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa over de massale spionage door EU lidstaten

Indiener A.G. Schouw, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45