Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg betreffende een technische appreciatie van Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34002, nr. 93)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    V. van den Eeden, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34002-93 Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Fiscale maatregelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30