Statenpassage

Motie : Motie van de leden Mohandis en Duisenberg over certificering voor modules

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 20:30