Motie
Europese Raad

Motie van het lid Slob c.s. over nooit hanteren van soberheid als instrument van vreemdelingenbeleid

Download Download

Ondertekenaars