Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2015, over het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van verbetering

34105-19 Nota van verbetering

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34105-20 Nota van wijziging

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34105-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34105-8 Verslag

Indiener M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34105-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34105-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34105-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34105-2 Voorstel van wet

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34105-1 Geleidende brief

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34105-3 Memorie van toelichting

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:30