Statenpassage

Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Pechtold, Van Haersma Buma, Slob, Van Ojik, Van der Staaij en Roemer over het bed, bad, brood compromis

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 • Mede namens
  A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede namens
  L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede namens
  M. (Mark) Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bed, bad, brood compromis

Indiener A. Pechtold, Tweede Kamerlid