Brief regering
Grondrechten in een pluriforme samenleving

Beleidsreactie op het onderzoek naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbieding onderzoeksrapport WODC naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen
Bijlage
Bijlage bij rapport onderzoek naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen