Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief