Motie

Motie van het lid Rog over de kwantitatieve verschillen tussen de regio's in leerlingen met een indicatie in het autistisch spectrum

Download Download

Indieners