Motie : Motie van de leden Jadnanansing en Straus over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker

Download

Indieners

  • Indiener
    T.M. Jadnanansing, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 135
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
PvdD 2 Voor
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Voor
50PLUS/Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:40

VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) en (AO d.d.18/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15