Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 197)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32127-197 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00