Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Reactie uitspraak Hof van Justitie inzake richtlijn bewaartermijn telecomgegevens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.T.M. van Doorn, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Brief vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak HvJ inzake richtlijn bewaarmijn telecomgegevens

Indiener G.A. van der Steur, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Dataretentie

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Dataretentie en privacy

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05