Statenpassage

Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Hachchi over een plan van aanpak om medicijnresten in water te voorkomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W. Hachchi, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15