Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie - informeren inzake gefaseerde invoering Wlz, positie CIZ en contractering 2015

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.J.M. Teunissen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33891-39 Tweede nader verslag

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33891-55 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

33891, bijgewerkt t/m nr. 132, overgenomen amendement Dik-Faber, d.d. 23/9/2014

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

33891-17 Tweede nota van wijziging

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie - Tijdige toezending tweede nota van wijziging Wlz 33891

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33891-12 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33891-11 Nader verslag

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

33891-7 Verslag van een hoorzitting, gehouden op 14 april 2014, over wetsvoorstel langdurige zorg

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33891-6 Verslag

Indiener H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Hervorming langdurige zorg

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Memorie van toelichting

33891-3 Memorie van toelichting

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33891-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

33891-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

33891 Adv RvSt inzake de Wet langdurige zorg

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Wetsvoorstel Wet langdurige zorg - 33891

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

afwijkend tijdstip!!!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Wet langdurige zorg (33891) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:45