Statenpassage

Nader rapport : 33846 NR inzake Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33846-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33846-6 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

33846-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

33846-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

33846-2 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

33846-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Actualisering bibliotheekwetgeving

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:21

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00