Rapport Algemene Rekenkamer : Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (Kamerstuk 33605-XV-2).

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30