Brief lid / fractie

Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Notitie Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren, d.d. 21 december 2012 en verzoek om een reactie op de CPB Policy Brief Ouderen aan het werk, d.d. februari 2013

Download Download

Ondertekenaars