Statenpassage

Rapport : Eindrapport van de Tijdelijke commissie arbeidsmigratie in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het eindrapport van de Tijdelijke commissie arbeidsmigratie in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie, kamerstuk 32 680, nr. 4. Voor de lijst van vragen en antwoorden zie 32 680, nr. 10

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie

32680-3 Eindrapport van de Tijdelijke commissie arbeidsmigratie in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie

Indiener G.P.J. Koopmans, voorzitter van de tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie

Activiteiten

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30