Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek evaluatierapport IPCC incl Kabinetsreactie voor 29 sept naar de Kamer

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31793-44 Uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), naar de regionale hoofdstukken van het vierde assessmentrapport (AR4) van de IPCC

Indiener J.C. Huizinga-Heringa, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

IPCC (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
Tijd activiteit: 11:00

IPCC en Milieuraad

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30