Brief Kamer : Uitdrukkelijke goedkeuring van het Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

32139-2 Uitdrukkelijk goedkeuring door de Kamer van het Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009

Indiener S.A. Blok, Tweede Kamerlid

Brief regering

32139-1 Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid

Indiener M.J.M. Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden.

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15