Verslag van een algemeen overleg
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over invoering basisregistratie personen bij gemeenten

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-06-2009
Vragen vso inzake de Voortgangsrapportage Kwaliteit Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

09-06-2009
27859-24Voortgangsrapportage Kwaliteit Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)