Statenpassage

Bijlage : Onderzoeksrapport “Gezichtssluiers: Draagsters en Debatten”

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Raad van State inzake Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33165-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State