Brief regering : Kabinetsreactie op het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Onzekere veiligheid' en op het advies Gezondheidsraad 'Voorzorg met rede'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Externe Veiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30