Motie (gewijzigd/nader)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ

Download Download

Ondertekenaars