Amendement
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen.

Download Download

Ondertekenaars