Motie
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over concrete uitwerking van de criteria voor verwijtbaarheid

Download Download

Ondertekenaars