Verslag van een schriftelijk overleg
Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Verslag van een schriftelijk overleg over het over wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-07-2014
Eindtekst

26-03-2014
33509-10Tweede nota van wijziging

19-11-2013
33509-7Nota naar aanleiding van het verslag

19-11-2013
33509-8Nota van wijziging

13-03-2013
33509-5Verslag

21-12-2012
33509-3Memorie van toelichting

21-12-2012
33509-4Advies Raad van State en nader rapport