Amendement
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Amendement van het lid Hamer waarmee de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders nog één jaar blijft gelden.

Download Download

Ondertekenaars